Rzecznik Praw Ucznia – powitanie

Drodzy Uczniowie,

witam Was w nowym roku szkolnym 2021/2022.
Nauczyciele Siódemki są przewodnikami na drodze zdobywania przez Was wiedzy. Mam nadzieję, że tak jak w latach ubiegłych, będziecie w naszej szkole czuli się bezpiecznie i będziecie mieli poczucie, że Wasze prawa są szanowane i przestrzegane. Droga do sukcesu jest długa i czasem pojawiają się na niej przeszkody. Zostałam powołana na stanowisko Rzecznika Praw Ucznia po to, aby budować mosty, kiedy na Waszej drodze pojawiają się kłody.

Czytaj więcej…


Wszystkie informacje znajdziesz także na stronie internetowej w zakładce Uczniu, warto wiedzieć > Rzecznik Praw Ucznia


 

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2021/2022

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 7 w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022

Przewodnicząca Rady Rodziców:
Aleksandra Regdos kl. 4c
email: aleksandra@regdos.pl

Prezydium Rady Rodziców:
1. Justyna Zwolińska kl. 1c (reprezentant klas 1)
2. Wojciech Bohdanowicz kl. 2d (reprezentant klas 2)
3. Marta Groszak kl. 3d (reprezentant klas 3)
4. Maria Szafrańska kl. 4a (reprezentant klas 4)
5. Marta Łaszcz kl. 5d (reprezentant klas 5)
6. Przemysław Jahns kl. 6b (reprezentant klas 6)
7. Agnieszka Czajkowska-Świętek kl. 7d (reprezentant klas 7)
8. Magdalena Figlewska kl. 8a (reprezentant klas 8).

Komisja Skrutacyjna Rady Rodziców:
1. Magdalena Szłapka kl. 7c
2. Katarzyna Lesińska kl. 7e

Przedstawiciel Rady Rodziców do spraw Świetlicy:
Piotr Jęczkowski kl. 2c

 

Informacja po spotkaniu Rady Rodziców – wrzesień 2021

Szanowni Państwo.

W dniu 10 września 2021r. odbyło się posiedzenie Rady Rodziców. Uczestniczyło w nim 28 z 33 przedstawicieli klas. W posiedzeniu uczestniczyli również Dyrektor Szkoły – Pani Anetta Dropińska-Pawlicka, pedagog szkolny – Pani Katarzyna Ryfa oraz przedstawiciel Rady Pedagogicznej – Pani Agata Borowska.

W kwestiach formalnych, wymagających podjęcia uchwały przez Radę Rodziców, dokonaliśmy wyboru Prezydium Rady Rodziców, a także wybraliśmy Komisję Skrutacyjną oraz Przedstawiciela Rodziców ds. spraw związanych ze Świetlicą. Nazwiska wybranych Rodziców znajdziecie Państwo na stronie internetowej Szkoły, w zakładce Rada Rodziców (zobacz). Ponadto Rada Rodziców zatwierdziła kalendarz szkolny oraz program wychowawczo-profilaktyczny na rok szkolny 2021/2022 oraz ustaliła wysokość składki na Radę Rodziców w wysokości 100 zł (wysokość składki ustalana jest zawsze na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym).

Z uwagi na sytuacje epidemiczną w kraju, Rada Rodziców poda informacje na temat ewentualnej organizacji corocznego Kiermaszu Świątecznego w późniejszym terminie.

Wszelkie pytania bądź wątpliwości proszę kierować bezpośrednio do Przewodniczącego Trójki w Państwa klasie.

Z poważaniem
Aleksandra Regdos
Przewodnicząca Rady Rodziców

ESA – kampania „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej” w Siódemce

Szanowni Państwo,

w efekcie nawiązania współpracy Edukacyjnej Sieci Antysmogowej ESA z marką Otrivin, 40 placówek dydaktycznych z sieci ESA będzie brało udział w kampanii „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”, której inicjatorem jest firma GSK. Celem kampanii jest uświadomienie wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie dzieci i pokazywanie sposobów na to, jak na co dzień zmniejszać ten negatywny wpływ.

Placówki, które zostały włączone w ten projekt, zostały wyposażone w oczyszczacz powietrza, a we wrześniu otrzymają dostęp do nowych materiałów na platformie eduESA.

Cieszymy się, że nasza szkoła znalazła się wśród placówek wytypowanych do udziału w akcji „Pomóżmy dzieciom oddychać lepiej”. Oczyszczacze służą już dzieciom w bibliotece i na świetlicy szkolnej, a my rozpoczynamy kolejny rok pracy w ramach projektu ESA (Edukacyjna Sieć Antysmogowa).

Andrzej Gągało

List Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do dzieci, młodzieży i rodziców

Szanowni Państwo,

Wrzesień tego roku, to dla statystyki publicznej bardzo ważny czas, ponieważ do zakończenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021 pozostało tylko kilkanaście dni. Udział w spisie powszechnym jest niezwykle ważny dla nas wszystkich, budowanie świadomego społeczeństwa i postaw obywatelskich jest naszym wspólnym celem.

Poniżej listy Prezesa GUS do Państwa – do uczniów, młodzieży oraz do rodziców. 

List Prezesa GUS do dzieci
List Prezesa GUS do młodzieży
List Prezesa GUS do rodziców

 

 

Międzynarodowy Projekt eTwinning High Five – Przybij piątkę

Jeśli uczyć się języków obcych to tylko w międzynarodowym towarzystwie! Przy współpracy m.in. ze szkołami z Chorwacji, Włoch, Turcji, Niemiec i Francji uczniowie realizują projekt łączący znajomość języka angielskiego, rozwój umiejętności plastycznych oraz zainteresowanie innymi kulturami. Już niedługo dzieci wymienią się odrysowanymi dłońmi i porównają swoje zainteresowania, ulubione jedzenie czy miesiąc swoich urodzin. Dowiemy się również jak powiedzieć „cześć” w językach szkół partnerskich.

Agnieszka Szajek i Galyna Samoiliuk

Konkurs na logo “40-lecie Siódemki”

Uroczyste otwarcie Szkoły Podstawowej nr 7, połączone z inauguracją nowego roku szkolnego w ówczesnym województwie poznańskim nastąpiło 1 września 1981 roku.” *

W związku z 40-leciem Siódemki ogłaszamy konkurs na logo Siódemki uwzględniające ten jubileusz.

  • Organizator: Dyrekcja i nauczyciele SP7 w Poznaniu,
  • Adresat: wszyscy uczniowie SP7 w Poznaniu,
  • Cele: celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) naszej szkoły z uwzględnieniem jej 40-lecia istnienia.  Logo wykorzystywane będzie przez szkołę przez cały jubileuszowy rok szkolny,
  • Technika wykonania projektu: ręcznie lub korzystając z technik komputerowych na formacie kartki A4,
  • Terminy: podpisane prace (imię i nazwisko, klasa) należy składać w sali 109  lub przesyłać na adres e-mail www@mojasiodemka.pl do dnia 24.09.2021 roku. Ogłoszenie wyników przewidywane jest na 01.10.2021 roku.
  • Opiekunowie konkursu: Dorota Cejba i Andrzej Gągało.

REGULAMIN KONKURSU

*) fragment wpisu o historii SP7 w Poznaniu (zobacz całość).

NNW dla dzieci i młodzieży 2021/2022

Szanowni Państwo,

zbliża się coroczny okres zawierania umów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek edukacyjnych i wychowawczych na terenie Miasta Poznań. Ze względu na obecną sytuację epidemiczną w tym roku oferty oraz ulotki dotyczące ubezpieczenia NNW przekazujemy tylko w wersji elektronicznej (nie będą dostępne jak w latach ubiegłych w Wydziale Oświaty Miasta Poznania).

W trosce o zapewnienie najlepszej ochrony dzieciom i młodzieży, a także w celu sprostania oczekiwaniom rodziców i opiekunów prawnych, jak co roku chcemy przedstawić Państwu ofertę ubezpieczenia Uniqa, którą znajdziecie Państwo pod linkiem www.ubezpieczdziecko.pl 

Artur Lewandowicz
Urząd Miasta Poznania
Wydział Oświaty

Wyróżnienie w konkursie European Language Label 2021

Pragniemy poinformować, iż innowacja pedagogiczna “Deeds Not Words. Open Your Ears, Eyes and Mouth” otrzymała wyróżnienie w prestiżowym konkursie European Language Label 2021. List gratulacyjny podpisany przez prof. zw. dr hab. Hanną Komorowską dotarł do naszej szkoły w lipcu.

Innowacja realizowana była na lekcjach języka angielskiego przy współpracy z anglojęzycznymi wolontariuszkami Jasmin i Sofią z Armenii oraz Karol z Kolumbii. Warsztaty prowadzone w ramach innowacji miały na celu przybliżenie uczniom problematyki z zakresu edukacji globalnej.

Agnieszka Szajek
(Autorka innowacji)

Strona Szkoły Podstawowej nr 7 im.Erazma z Rotterdamu w Poznaniu

Pomniejsz / powiększ czcionkę
Zmień kontrast